Reklamační řád

Reklamační řád

Informace o podmínkách a způsobu reklamace našich produktů

Při převzetí zboží si prosím pečlivě zkontrolujte, zda je obal zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilku nepřebírejte, případně ihned s přepravcem sepiště reklamační protokol.

Pokud zjistíte až po rozbalení, že je obsah zásilky poškozen, je potřeba uplatnit reklamaci do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky přímo u dopravce.

V případně, že nějaké zboží chybí, ačkoli je uvedeno na přiloženém daňovém dokladu, nebo vykazuje vadu, která nebyla způsobená přepravou, zašlete nám nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží písemně reklamaci s popisem vad nebo nesrovnalostí.

K vyřízení reklamace použijte na náš e-mail: obchod@zijtekvalitne.cz nebo telefon: +420 777 966 959

Neposílejte nám, prosím, v žádném případě reklamované zboží zpět bez předchozí dohody s námi.

Pokud zasíláte nebo předáváte zboží k reklamaci, doporučujeme přiložit tyto doklady:

  • kupní doklad (faktura) - originál / kopie
  • záruční list – řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán)
  • popis závady, kontakt na vaši osobu


Záruční doba na prodané výrobky je 24 měsíců. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Výrobek nám zašlete k reklamaci bez zbytečných odkladů poté, co se vada projeví. Reklamace výrobků, které byly používány i po vzniku vady nebo u kterých došlo k neodborné opravě, nebude uznána.

Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Více ve Všeobecných obchodních podmínkách obchodu www.zijtekvalitne.cz
 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14 DNÍ

Do 14 dnů ode dne dodání zboží máte právo od smlouvy odstoupit.

V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení obchodu www.zijtekvalitne.cz (s písemným vyjádřením, že odstupujete od smlouvy v rámci 14 dní) nebo nám musíte toto své rozhodnutí sdělit písemně e-mailem na adresu obchod@zijtekvalitne.cz , či prostřednictvím internetového formuláře Vzorovy Formular Pro Odstoupeni Od Smlouvy, který je uveřejněn na webových stránkách.

Zboží nám pak, prosím, doručte na adresu:

Žijte kvalitně spol. s r.o.
Karolíny Světlé 94
Jablonné v Podještědí
471 25

Při následném vyrovnání stran, resp. při vrácení zboží, musí být výrobky nepoškozené, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky používání.

Společnost Žijte kvalitně spol. s r.o. je oprávněna do 2 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 5 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost Žijte kvalitně spol. s r.o., v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s expedičními poplatky za jeho dodání. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Společnost Žijte kvalitně spol. s r.o. není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

Obchod Žijte kvalitně spol. s r.o. - www.zijtekvalitne.cz nebude v tomto případě přebírat zásilky označené jako dobírka.

Více ve Všeobecných obchodních podmínkách obchodu Žijte kvalitně spol. s r.o. - www.zijtekvalitne.cz